De 15 ani impreuna!

0 Comentarii

Produse cosmetice mai sigure prin REGULAMENTUL (CE) NR. 1223/2009

Scopul noului regulament UE este de a elimina incertitudinile juridice şi de a îmbunătăţi siguranţa produselor cosmetice.

Deputaţii s-au pronunţat asupra unui nou regulament propus de Comisia Europeană cu privire la siguranţa produselor cosmetice şi care vizează simplificarea reglementărilor din acest domeniu. Obiectivul primordial al legislaţiei revizuite este sporirea siguranţei produselor cosmetice, prin introducerea unor "standarde minime" în acest domeniu, cu scopul de a asigura protecţia şi sănătatea tuturor consumatorilor, se arată în raportul redactat de Dagmar Roth-Behrendt (PSE, Germania).

În general, propunerea se bazează pe patru aspecte: evaluarea siguranţei produselor cosmetice, utilizarea nanomaterialelor la fabricarea produselor cosmetice, utilizarea substanţelor CMR (produse cancerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere ) în produsele cosmetice şi oferirea de informaţii referitoare la produsele cosmetice.

Pentru a reduce povara administrativă, Comisia a modificat forma juridică a documentului, dintr-o directivă într-un regulament, comasând în acelaşi timp mai multe texte legislative într-unul singur.


REGULAMENTUL (CE) NR. 1223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30  noiembrie 2009

 

Conform regulamentului, persoanele responsabile pentru introducerea pe piaţă a produselor cosmetice, trebuie să prezinte o evaluare a tuturor elementelor relevante referitoare la siguranţa acestora. Pentru a da asigurări că persoanele responsabile înţeleg pe deplin şi respectă cerinţele legale în acest domeniu, raportul PE solicită Comisiei să elaboreze orientări clare pentru siguranţa produselor cosmetice. De asemenea, deputaţii consideră că este necesar să se creeze şi instrumentele de control adecvate, cerând statelor membre să efectueze verificările.

Cu privire la siguranţa produselor cosmetice, prezenţa nanomaterialelor în compoziţia acestora are consecinţe importante, deoarece unele din acestea pot prezenta riscuri la adresa sănătăţii şi a protecţiei consumatorilor. Regulamentul face deja referire la nanomaterialele utilizate în produsele cosmetice (filtre UV, coloranţi, conservanţi), care trebuie avizate de Comisie. Cu toate acestea, deputaţii consideră că este necesar, în primul rând, o definiţie clară  a nanomaterialelor, precum şi o revizuire periodică a legislaţiei, ţinând cont că cercetarea acestora este în curs.

 

Definiţia nanomaterialelor

Având în vedere că în propunerea Comisiei nu se regăsea o definiţie a nanomaterialelor, PE a propus următoarea definiţie: "un material insolubil sau biopersistent, produs în mod intenţionat cu una sau mai multe dimensiuni externe, sau cu o structură internă, la o scară de la 1 la 100 nm."

La insistenţa deputaţilor europeni în cadrul negocierilor cu Consiliul, producătorii vor fi obligaţi să enumere nanomaterialele folosite în produsele cosmetice şi să garanteze o etichetare adecvată.

Prevederi speciale sunt, de asemenea, incluse cu privire la utilizarea produselor CMR (produse cancerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere). Deşi aceste produse sunt deja interzise, regulamentul prevede şi câteva excepţii, cu condiţia ca CSPC să dea un aviz favorabil folosirii acestora în produsele cosmetice. Membrii PE consideră însă că o evaluare a "expunerii globale" la substanţele CMR din toate provenienţele şi sursele (sectorul alimentar, produse cosmetice, alte produse de consum)  este indispensabilă, solicitând ca CSPC să efectueze această evaluare în momentul în care îşi dă acordul pentru folosirea substanţei CMR într-un produs cosmetic.

Un alt element important pentru protecţia consumatorilor îl reprezintă caracteristicile produsului prezentate în publicitatea şi etichetarea acestuia. Propunerea legislativă vizează în primul rând asigurarea validităţii declaraţiilor privind caracteristicile şi eficacitatea produsului, astfel încât cumpărătorii să nu poată fi duşi eroare sau să cumpere produse cosmetice pe baza unor declaraţii false. Deputaţii cer Comisiei Europene să verifice toate declaraţiile referitoare la produs utilizate în prezent şi să ia măsuri în cazul în care constată discrepanţe.

Intrarea în vigoare a regulamentului

Regulamentul va intra în vigoare după publicare în Jurnalul Oficial al UE. El va fi aplicabil după 24 luni, cu excepţia unor prevederi legate de substanţele CMR şi nanomateriale.

Raportul PE a fost adoptat cu 633 voturi pentru, 29 împotrivă şi 11 abţineri.

 

Sursa Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Foloseste MAJUSCULE